Roland Noske

maître de conférences habilité
(universitair hoofddocent met promotierecht)

     
onderzoeksgebieden: fonologie, typologie, historische taalkunde
fot noske
ev  English version   vf version française

Université de Lille: Gemeenschappelijke onderzoekseenheid (UMR) 8163 STL  vakgroep Vreemde Talen en Culturen

Welkom op mijn homepage!

contactgegevens: klik hieronder voor: